Luật gia Nguyễn Văn Kích

Luật gia Nguyễn Văn Kích

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

Ngày đăng: 28/11/2023 11:26 AM

    - Nhà giáo, Nhà nghiên cứu Chinh sách Nhà nước, Luật gia Tư vấn Luật cho Doanh nghiệp

    - Nguyên Vụ trưởng, Cố vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư

    - Nguyên Phó Viện trưởng Viện IBLA