Mr. Trần Thanh Nhân

Mr. Trần Thanh Nhân

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

Ngày đăng: 03/04/2024 12:21 PM

    Mr. Trần Thanh Nhân 
    Procurement - Supply Chain Manager 
    Siemens Viet Nam 
    Văn bằng MLS-SCM program - ITC/UN/WTO - Thụy Sĩ