Ms. Bùi Thị Vân Hà

Ms. Bùi Thị Vân Hà

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

Ngày đăng: 28/11/2023 10:07 AM

    Supply Chain Manager - Bonfiglioli Vietnam
    Văn bằng MLS-SCM program – ITC/UN/WTO – Thụy Sĩ