Ms. Lê Thị Thanh Huyền

Ms. Lê Thị Thanh Huyền

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

Ngày đăng: 10/12/2023 10:56 AM

    Purchasing Director - Se Décor - Nova Group
    Văn bằng MLS-SCM program - ITC/UN/WTO - Thụy Sĩ