LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ

LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ

 LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ

Đây là chương trình học theo giáo trình Cao học Luật Quốc tế của Hoa Kỳ (International Business Law)

I. CHỨNG NHẬN

Đây là chương trình học theo giáo trình Cao học Luật Quốc tế của Hoa Kỳ (International Business Law)

-  Người học, học xong 1 chủ đề (4 tuần, mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 2 giờ), và làm bài kiểm tra sẽ được cấp CERTIFICATE hoàn thành một chuyên đề nghiên cứu.

-  Người học, học xong 4 chủ đề (thuộc PART I), và viết 1 bài nghiên cứu tự luận, sẽ được cấp DIPLOMA hoàn thành khóa học PART I (thời gian khóa học 8 tháng)

-  Người học, học xong 8 chủ đề (PART I + PART II), và viết 2 bài nghiên cứu tự luận, sẽ được cấp ADVANCED DIPLOMA (thời gian khóa học 16 tháng)


 

II. KHÓA HỌC MỖI CHỦ ĐỀ

1.    Hệ thống pháp luật quốc tế.

•     Giới thiệu

•      Nguồn của luật quốc tế

•      Các hệ thống pháp luật chính trên thế giới

•      Liên Hợp Quốc

•      Tòa án công lý quốc tế

•      Các tổ chức quốc tế khác

2.    Giới thiệu về kinh doanh toàn cầu.

•      WTO

•      Các hiệp định của WTO

•      Các nguyên tắc chính của GATT

•      Kinh doanh toàn cầu

•      Chiến lược thâm nhập thị trường toàn cầu

•      Sung công

•      Bạo lực chính trị chống lại người dân

3.    Hợp đồng quốc tế.

•      Giới thiệu

•      Nguồn của Luật Hợp đồng

•      Luật Hợp đồng Hoa Kỳ

•      Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

•      Hình thành hợp đồng

•      Thực hiện hợp đồng

•      Những lời bào chữa cho việc không thực hiện công việc

•      Biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng

4.    Giải quyết tranh chấp.

•      Kiện tụng

•      Quyền hạn

•      Nơi kiện tụng

•      Luật nào điều chỉnh

•      Dự đoán tranh chấp pháp lý

•      Phương án trọng tài thay thế.

5.    Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ

•     Giới thiệu

•     Mục tiêu và đặt chỗ

•     Phê chuẩn

•     Buôn bán hàng hoá

•     Dịch vụ thương mại

•     Hướng dẫn đặc biệt

•     Giải quyết tranh chấp

•     Ngoại lệ và biện pháp bảo vệ

6.    Luật Cạnh tranh.

•     Giới thiệu

•     Các vấn đề về thủ tục

•      Phạm vi chống độc quyền ngoài lãnh thổ

•      Đạo luật Sherman

•      Đạo luật Clayton

•      Đạo luật Robinson - Patman

•      Luật Cạnh tranh của Cộng đồng Châu Âu

•      Hợp tác toàn cầu về chống độc quyền

7.     Luật Hải quan.

•      Giới thiệu

•      Quy trình đăng ký

•      Đánh giá nhiệm vụ

•      Phân loại

•      Định giá

8.     Cộng đồng Châu Âu

•      Giới thiệu

•      Châu Âu Mới

•      Các thể chế chính trị

•      Các biện pháp pháp lý trong EC

•      Quy trình lập pháp

•      Các cơ quan tư pháp

liên quan

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

QUẢN LÝ LOGISTICS

QUẢN LÝ LOGISTICS

Quản Lý Logistics

Chương trình đào tạo toàn cầu - Văn bằng Quốc tế International Diploma

Đăng ký
TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI - TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI - TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Chương trình đào tạo tiếng Anh Thương Mại - Tiếng Anh chuyên ngành

Đăng ký
QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRONG CHUỖI CUNG ỨNG - OPERATIONS

QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRONG CHUỖI CUNG ỨNG - OPERATIONS

Chương trình đào tạo toàn cầu - Văn bằng Quốc tế International Diploma

Đăng ký
QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

SCM - Chương trình Đào tạo Toàn cầu - Văn bằng International Diploma

Đăng ký
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ONLINE

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ONLINE

Các khóa học đào tạo online tại IBLA 

Đăng ký