CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ONLINE

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ONLINE

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ONLINE

Các khóa học đào tạo online tại IBLA 

LITIGATION - PERSONAL JURISDICTION 

Bài nghiên cứu này chúng ta sẽ thảo luận một án lệ để hiểu về bản chất và ý nghĩa của “the Jurisdiction in Litigation”, thẩm quyền trong tranh tụng, thế nào là Thẩm quyền.

 

 

 

INTERNATIONAL CONTRACT

- Đây là Chương trình học Luật kinh doanh quốc tế bằng tiếng Anh tại Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế (IBLA) Môn học International contract được Ruby Khánh Linh cùng các bạn cùng lớp thảo luận các tình huống nghiên cứu (case study)

 

COMPETITION LAW - THE SHERMAN ACT- Sự phát triển của thị trường trong nước và quốc tế
- Sự xuất hiện của các tổ hợp công nghiệp lớn và niềm tin vào các hoạt động nhằm tiêu diệt đối thủ cạnh tranh của họ
- Mục đích chung của Luật chống độc quyền là khuyến khích và bảo vệ cạnh tranh bằng cách kiểm soát hành vi và cơ cấu của các tổ chức này

 

U.S. CUSTOMS LAW - ASSESMENT OF DUTIES 

Các chứng từ nhập cảnh do nhà nhập khẩu hoặc người môi giới hải quan nộp được thiết kế để hỗ trợ Hải quan xác định:
1) Nếu hàng hóa được phép nhập cảnh
2) Tình trạng tính thuế của hàng hóa
3) Hàng hóa có nên được dán nhãn đặc biệt hay không

 

U.S. CUSTOMS LAW - VALUATION

- Hoa Kỳ đã áp dụng các thủ tục định giá phù hợp với các quy định trong đàm phán Thương mại đa biên của GATT.
- Hệ thống quốc tế này được thiết kế nhằm thúc đẩy các thủ tục thống nhất, công bằng và trung lập trong việc xác định trị giá hàng hóa nhập khẩu.


NAFTA - GOALS & RESERVATIONS


NAFTA là Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ. Chúng ta sẽ thảo luận về các vấn đề gây tranh cãi dẫn đến thỏa thuận và các mục tiêu dự kiến của Canada, Hoa Kỳ và Mexico.


U.S. CUSTOMS LAW - THE ENTRY PROCESS

Quá trình nhập cảnh thường bao gồm hai bước:
    1) Chứng từ nhập cảnh cho phép cơ quan Hải quan xác định liệu hàng hóa có thể được giải phóng khỏi nơi giam giữ hay không.
    2) Bản tóm tắt mục nhập cung cấp cho Hải quan thông tin cần thiết cho mục đích đánh giá và thống kê thuế

 

U.S. CUSTOMS LAW - CUSTOM SERVICES

Hàng hóa nước ngoài chỉ có thể được nhập khẩu vào Hoa Kỳ sau khi đã được Cơ quan Hải quan Hoa Kỳ xử lý
Thủ tục hải quan thường rắc rối, mang tính kỹ thuật cao, nếu không thực hiện đúng có thể gây chậm trễ kéo dài và tốn kém.ASEAN TẦM NHÌN & THÁCH THỨC - TS NGUYỄN THỊ SƠN

 HỘI NHẬP & TOÀN CẦU HÓA  - TS NGUYỄN THỊ SƠN

 ĐIỀU ƯỚC & TỔ CHỨC QUỐC TẾ - TS NGUYỄN THỊ SƠN

 


VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ IBLA

 

 

liên quan

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI - TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI - TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Chương trình đào tạo tiếng Anh Thương Mại - Tiếng Anh chuyên ngành

Đăng ký
QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRONG CHUỖI CUNG ỨNG - OPERATIONS

QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRONG CHUỖI CUNG ỨNG - OPERATIONS

Chương trình đào tạo toàn cầu - Văn bằng Quốc tế International Diploma

Đăng ký
QUẢN LÝ LOGISTICS

QUẢN LÝ LOGISTICS

Chương trình đào tạo toàn cầu - Văn bằng Quốc tế International Diploma

Đăng ký
 LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ

LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ

Đây là chương trình học theo giáo trình Cao học Luật Quốc tế của Hoa Kỳ (International Business Law)

Đăng ký
QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

SCM - Chương trình Đào tạo Toàn cầu - Văn bằng International Diploma

Đăng ký