QUẢN LÝ LOGISTICS

QUẢN LÝ LOGISTICS

QUẢN LÝ LOGISTICS

Quản Lý Logistics

Chương trình đào tạo toàn cầu - Văn bằng Quốc tế International Diploma

►MODULE 1


CHAPTERS

COURSE MODULE 1 - STRATEGY AND PLANNING
 

 

 

►MODULE 2

COURSE MODULE 2 – SOURCING

 

 

 

►MODULE 3

COURSE MODULE 3 - OPERATIONS
 

 

►MODULE 4

 

 

 

LEARNING OBJECTIVES

COURSE MODULE 1 - STRATEGY AND PLANNING

 

►  Hiểu được Chuỗi cung ứng và Quản lý chuỗi cung ứng là như thế nào;

►  Biết được sự ảnh hưởng và tác động của doanh nghiệp đối với hoạt động của chuỗi cung ứng;

►  Có thể tính toán về hiệu suất chuỗi cung ứng;

►  Giải thích được tầm quan trọng của Bộ phận thu mua và cung ứng;

►  Có thể sử dụng Mô hình định vị cung ứng và các mối quan hệ khác nhau giữa bên mua và nhà cung cấp;

►  Được học về các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng tài chính, bao gồm các kỹ thuật tài chính và vai trò lập ngân sách trong việc mua và cung ứng.

 

COURSE MODULE 2 – SOURCING

 

►  Biết cách xây dựng các thông số cung ứng để đáp ứng hiệu quả sản phẩm và dịch vụ với nhu cầu doanh nghiệp;

Biết thiết lập hệ thống đánh giá nhà cung cấp;

►  Lựa chọn phương pháp và đánh giá dựa trên các tiêu chí được xây dựng;

►  Có thể phân tích các giai đoạn khác nhau của quy trình đấu thầu và các hoạt động quan trọng nhất;

►  Hiểu được các điều khoản nào nên và không nên có trong hợp đồng, và lý do tại sao;

►  Học được các cách chuẩn bị và thực hiện đàm phán hiệu quả.   

 

COURSE MODULE 3 - OPERATIONS

►  Biết được cách thực hiện và quản lý hợp đồng;

►  Biết được các tranh chấp phát sinh giữa các đối tác trong cung ứng và cách giải quyết tranh chấ

►  Biết đánh giá chức năng thu mua và cung cấp cần gì và cách đánh giá hiệu suất thu mua;

►  Hiểu được cách đánh giá thực hiện hiệu suất của nhà cung cấp;

►  Làm quen với việc Quản lý vận hành; biết được hệ thống và kỹ thuật nào áp dụng cũng như thời điểm nào sử dụng.

 

COURSE MODULE 4 – LOGISTICS

►  Hiểu biết sâu về các trách nhiệm của chức năng Logistics trong doanh nghiệp;

►  Biết các nguyên tắc quản lý chất lượng quan trọng nhất tạo thành nền tảng của nhiều phương pháp trong quản lý Logistics;

►  Hiểu được vai trò của kho hàng trong việc cân bằng chi phí và dịch vụ khách hàng trong chuỗi cung ứng;

►  Học được các phương pháp và kỹ thuật được sử dụng trong quản lý kho hàng, gồm các phương pháp dự báo nhu cầu, phương pháp tính toán số lượng đơn hàng;

►  Hiểu được cách bố trí các vị trí, đồng thời có thể giải thích các quyết định và lựa chọn quan trọng nhất trong quản lý kho bãi và vận chuyển;

►  Hiểu biết vững chắc về tầm quan trọng của việc quản lý quan hệ khách hàng.

 

                                               

VĂN BẰNG DIPLOMA SCM 

 

 VĂN BẰNG CERTIFICATE SCM

 

liên quan

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI - TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI - TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Chương trình đào tạo tiếng Anh Thương Mại - Tiếng Anh chuyên ngành

Đăng ký
QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRONG CHUỖI CUNG ỨNG - OPERATIONS

QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRONG CHUỖI CUNG ỨNG - OPERATIONS

Chương trình đào tạo toàn cầu - Văn bằng Quốc tế International Diploma

Đăng ký
 LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ

LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ

Đây là chương trình học theo giáo trình Cao học Luật Quốc tế của Hoa Kỳ (International Business Law)

Đăng ký
QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

SCM - Chương trình Đào tạo Toàn cầu - Văn bằng International Diploma

Đăng ký
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ONLINE

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ONLINE

Các khóa học đào tạo online tại IBLA 

Đăng ký