VẬN HÀNH - QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

VẬN HÀNH - QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

Ngày đăng: 01/12/2023 11:03 AM

  VẬN HÀNH - QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

  Sổ rủi ro trong quản lý hợp đồng

  Phân tích rủi ro và phát triển 'sổ rủi ro' là một phần quan trọng khác của quản lý hợp đồng. Khi thực hiện kế hoạch quản lý hợp đồng, rõ ràng bạn nên tập trung sự chú ý vào những rủi ro lớn nhất. Điều quan trọng là phải thường xuyên đánh giá lại rủi ro vì chúng có thể thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng. Trong phần này, chúng ta thảo luận về một số loại rủi ro phổ biến nhất

  1. Lên lịch rủi ro
  • Thông số kỹ thuật không đầy đủ hoặc không chính xác
  • Đầu vào bắt buộc ở hai bên đều muộn
  • Quan liêu
  • Giao tiếp kém
  • Nguồn lực tại nhà cung cấp không đủ
  • Vấn đề sản xuất
  • Sai lầm
  • Những vấn đề về chất lượng
  • Vấn đề về lô hàng 
  1. Rủi ro chi phí

  Rủi ro chi phí được đánh giá dựa trên ngân sách hợp đồng. Điều đặc biệt quan trọng là phải đánh giá rủi ro chi phí nếu:

  • Chi phí được xác định là ưu tiên cao so với thời gian và chất lượng hoặc nếu việc mua hàng có mức chi tiêu cao
  • Hợp đồng được ký kết trên cơ sở chi phí cộng thêm hoặc có thể hoàn lại. Ở đây, khả năng chịu chi phí của tổ chức mua hàng không bị giới hạn

  Một số rủi ro chi phí phổ biến nhất gồm

  • Thông số kỹ thuật không đầy đủ hoặc không chính xác
  • Chi phí của nhà cung cấp tăng
  • Diễn biến bất lợi của tỷ giá hối đoái
  • Lạm phát
  • Tăng thuế hải quan, thuế, phí... 
  1. Rủi ro chất lượng

  Rủi ro chất lượng được đánh giá dựa trên kế hoạch chất lượng. Việc đánh giá rủi ro chất lượng là đặc biệt quan trọng khi:

  • Chất lượng đã được xác định là lĩnh vực được ưu tiên cao;
  • Nhà cung cấp trước đây chưa chưa từng giao dịch hoặc chưa giao dịch loại
   sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể này;
  • Nhà cung cấp đang sử dụng các nhà cung cấp mới cho các thành phần quan trọng;
  • Nhà cung cấp đang sử dụng công nghệ mới hoặc vật liệu mới;
  • Công nghệ hoặc quy trình sản xuất được sử dụng đang ở mức hiệu suất giới hạn. 
  1. Rủi ro thương mại và rủi ro khác
  • Thiếu nhận thức thương mại
  • Nhà cung cấp gặp khó khăn về tài chính
  • Người mua gặp khó khăn về tài chính
  • Nhà cung cấp thay đổi chủ sở hữu hoặc thay đổi nhân sự chủ chốt
  • Thiếu khả năng đáp ứng
  • Bất khả kháng 
  1. Sổ rủi ro hợp đồng

  Tất cả những rủi ro cần lưu ý trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được mô tả rõ ràng trong sổ rủi ro. Sổ rủi ro cần được duy trì thường xuyên để phản ánh những thay đổi về rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng. Gồm các thông tin sau:

  • tả rủi ro;
  • Các yếu tố có thể gây ra rủi ro;
  • Các giai đoạn khi xảy ra;
  • Phân loại khả năng xảy ra rủi ro cao, trung bình, thấp;
  • Ước tính mức độ ảnh hưởng rủi ro khi thực hiện hợp đồng về thời gian, chi phí và chất lượng;
  • Chỉ định người chịu trách nhiệm quản lý rủi;
  • Chiến lược quản lý rủi ro, tức là làm thế nào để ngăn chặn rủi ro hoặc giảm thiểu tác động xuống thấp nhất có thể. Ví dụ: chiến lược có thể là bảo hiểm, xúc tiến thường xuyên, kiểm tra bổ sung. Chiến lược quản lý rủi ro cũng nên bao gồm chi tiết về kế hoạch dự phòng cho những rủi ro nghiêm trọng nhất. Ví dụ, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chuyển sang nhà cung cấp mới trong trường hợp nhà cung cấp hiện tại không có khả năng thực hiện hợp đồng.